ตัวอย่างกระดาษ

กระดาษกล่องแป้งหลังเทา

( Duplex Board )

แกรมกระดาษ : 270,310,350,400,450,500 แกรม

คุณสมบัติกระดาษ

 - กระดาษด้านหน้าสีขาว ส่วนด้านในเป็นสีเทา

 - มีความแข็งแรง

 - ราคาถูกกว่ากระดาษอาร์ตการ์ดอยู่มากแต่ความสวยงามของงานพิมพ์ด้อยกว่ากระดาษอาร์ตการ์ด

เหมาะกับการใช้งาน

 - บรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น กล่องขนม กล่องใส่สินค้าทุกชนิด

เปรียบเทียบกระดาษกล่องแป้งหลังเทา

เทียบกับปอนด์ 70 แกรม